Thank you Agnieszka for all the hard work on translating the original Drop Book. Agnieszka has finished translating the Drop Book 2 series! Thank you Agnieszka! It is now available for free download in Polish.

Dziękuję Agnieszka za całą ciężką pracę nad tłumaczeniem oryginalnego Drop Book.
Agnieszka zakończyła tłumaczenie Drop Book 2 serii! Dziękuję Agnieszko! Jest już dostępny do bezpłatnego pobrania w języku polskim.

Polish Drop Book 1: Download Now

Polish Drop Book 2: Download Now

Categories: News