Drop Book 3 of the Drop Book Series is now available in Polish! Thank you Agnieszka for all the hard work on translating.  The entire Drop Book Series is now available for free download in Polish.

Dziękuję Agnieszka za całą ciężką pracę nad tłumaczeniem oryginalnego Drop Book.
Agnieszka zakończyła tłumaczenie Drop Book serii! Dziękuję Agnieszko! Jest już dostępny do bezpłatnego pobrania w języku polskim.

Polish Drop Book 1: Download Now

Polish Drop Book 2: Download Now

Polish Drop Book 3: Download Now

Categories: News